Publiciteit

De publiciteit van de activiteitenmarkt is gedelegeerd naar de pr-man van de activiteitenmarkt. Deze persoon is allereerst verantwoordelijk voor de bekendmaking van de actciviteitenmarkt.

Van de hand van de pr-man komen er stukjes in het kerkblad Opgang en in de zondagbulletins. Tevens staan er publicaties in de Nieuwsbode en het AD/UN. Ook worden de campings in de omgeving op de hoogte gebracht van de activiteitenmarkt. Bovendien geeft de pr-man informatie door aan de regionale VVV-bureaus.

Als u wilt dat er informatie over de activiteitenmarkt in uw blad komt te staan of u weet andere bladen,krantjes of informatie-uitgaven waarin men over de activiteitenmarkt wil publiceren dan houden wij ons aanbevolen.

     Frits de Groot, pr-man

tel. 030-6922246
mail