Verdeling opbrengsten

De opbrengst van de activiteitenmarkt wordt als volgt verdeeld:

  • 25% is voor een diaconaal doel
  • 25% is bestemd voor een kerkrentmeesterlijk doel betreffende de deelnemende wijkgemeenten in Zeist (zoals restauraties kerkgebouw, verfraaiing kerkelijke ruimtes, aanschaf apparatuur e.d.)
  • 50% wordt verdeeld onder de deelnemende wijkgemeenten in Zeis, ter versterking van hun wijkactiviteiten zoals jeugdwerk, ouderenzorg, bijbelstudie, wijkavonden e.d.

Als het bedrag van de opbrengst bekend is dan wordt het geld in de vorm van een cheque overhandigd aan de vertegenwoordiger van het goede doel en de penningmeesters van de wijkgemeenten. Dat gebeurt op de 'afsluitingsavond' in september.

Penningmeesters deelnemende wijkgemeentes laten trots de ontvangen cheques zien.